Terima kasih kerana melayari ke ruangan helpdesk ini.

Berikut adalah panduan ringkas penggunaan Help Desk kami di UsahaNiaga.com

Sebelum Tuan / Puan meninggalkan pesanan ( Submit a ticket ) di ruangan helpdesk ini, adalah digalakkan untuk pihak Tuan / Puan membuat carian terlebih dahulu terhadap persoalan yang ingin dikemukakan menerusi ruangan carian yang telah kami sediakan dibawah ini.

Masukkan kata kunci persoalan atau pesanan yang ingin ditinggalkan sebagai contoh: ebook, download, beli dan sebagainya

Sekiranya tiada jawapan yang bersesuaian dengan persoalan yang ingin dikemukakan, maka Tuan / Puan bolehlah klik pada link "Submit a ticket" dibawah.

Kami amat menghargai dan berterima kasih sekiranya Tuan / Puan dapat meninggalkan pesanan atau persoalan yang lengkap supaya kami dapat memberikan jawapan yang terbaik untuk segala pesanan Tuan / Puan.

Contoh soalan kurang baik:

"Macam mana nak download?"

Contoh soalan yang terbaik:

"Bagaimana nak download produk ABC yang saya daftar pada tarikh DD/MM/YYY menerusi website www.abc.com. Alamat emel yang saya guna adalah email@XXXX.com"

Dengan meninggalkan pesanan yang jelas dan lengkap, ianya dapat menjimatkan masa Tuan / Puan untuk mendapatkan jawapan yang diperlukan tanpa perlu berbalas banyak pesanan.

Benarkan kami untuk memberi maklum balas / jawapan kepada pesanan yang ditinggalkan dalam tempoh semaksimum 72 jam. Walaubagaimanapun, kami akan cuba memberi respon sesegera yang mungkin.

Kerjasama daripada Tuan / Puan adalah amat kami hargai.

Sekian, terima kasih!

-Pihak Pengurusan.

Help Desk
UsahaNiaga.com > Help Desk

Search help:


 

Submit a ticket
Submit a new issue to a department

 
 

View existing ticket
View tickets you submitted in the past

 

 

Knowledgebase

» Top Knowledgebase articles: Views
 
» Latest Knowledgebase articles: Date added
 

» View entire Knowledgebase

 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid