Terima kasih kerana melayari ke ruangan helpdesk ini.

Berikut adalah panduan ringkas penggunaan Help Desk kami di UsahaNiaga.com

Sebelum Tuan / Puan meninggalkan pesanan ( Submit a ticket ) di ruangan helpdesk ini, adalah digalakkan untuk pihak Tuan / Puan membuat carian terlebih dahulu terhadap persoalan yang ingin dikemukakan menerusi ruangan carian yang telah kami sediakan dibawah ini.

Masukkan kata kunci persoalan atau pesanan yang ingin ditinggalkan sebagai contoh: ebook, download, beli dan sebagainya

Sekiranya tiada jawapan yang bersesuaian dengan persoalan yang ingin dikemukakan, maka Tuan / Puan bolehlah klik pada link "Submit a ticket" dibawah.

Kami amat menghargai dan berterima kasih sekiranya Tuan / Puan dapat meninggalkan pesanan atau persoalan yang lengkap supaya kami dapat memberikan jawapan yang terbaik untuk segala pesanan Tuan / Puan.

Contoh soalan kurang baik:

"Macam mana nak download?"

Contoh soalan yang terbaik:

"Bagaimana nak download produk ABC yang saya daftar pada tarikh DD/MM/YYY menerusi website www.abc.com. Alamat emel yang saya guna adalah email@XXXX.com"

Dengan meninggalkan pesanan yang jelas dan lengkap, ianya dapat menjimatkan masa Tuan / Puan untuk mendapatkan jawapan yang diperlukan tanpa perlu berbalas banyak pesanan.

Benarkan kami untuk memberi maklum balas / jawapan kepada pesanan yang ditinggalkan dalam tempoh semaksimum 72 jam. Walaubagaimanapun, kami akan cuba memberi respon sesegera yang mungkin.

Kerjasama daripada Tuan / Puan adalah amat kami hargai.

Sekian, terima kasih!

-Pihak Pengurusan.

Knowledgebase
UsahaNiaga.com > Help Desk > Knowledgebase

Search help:


Akaun pelanggan, rekod bil dan butiran pembelian anda

Solution

Buat pelanggan - pelanggan Profit Internet Solutions dan Amirol Zolkifli, segala rekod pembelian anda untuk mana - mana produk yang telah diterbitkan, boleh diperolehi menerusi:

http://usahaniaga.com/main

atau

http://jvcommerce.com/main (untuk segala pembelian produk sebelum tahun 2014)

Sila "request" password sekiranya anda tidak tahu butiran password akaun anda.

 
Was this article helpful? yes / no
Article details
Article ID: 2
Category: Pengumuman & Notis
Date added: 2015-04-20 22:23:18
Views: 587
Rating (Votes): Article rated 4.3/5.0 (23)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid